Tudi v Valensu se zavedamo, da so previdnost (brez nepotrebne panike) in posebni ukrepi še kako potrebni, da koronavirus, ki povzroča bolezen Covid-19, ustavimo in zajezimo. V Valensu smo že pred časom uvedli preventivne ukrepe, katerih se strogo držimo vsi zaposleni. Zaposleni, ki so bili v zadnjem času na službenih potovanjih, so preventivno v samoizolaciji že od 9. marca, vsi ostali pa izvajamo še bolj skrbne ukrepe glede higiene, čeprav je ta že tako na visokem nivoju.

Valensovi ukrepi:

Navodila za zaposlene:

 1. V službo naj prihajajo samo zdravi sodelavci (brez povišane temperature, več kot 37C, brez prehladov)
 2. Zaposleni, ki ostanejo doma, morajo obvestiti zdravnika ter odgovorno osebo – nadrejenega, ki mora o tem obvestiti odbor za nadzor
 3. Sodelavci, ki uporabljajo javna prevozna sredstva se/si morajo:
 • čim manj dotikati notranjosti javnih prevoznih sredstev
 • izogibati nepotrebni komunikaciji
 • pred prihodom na delovno mesto poskrbeti za higieno rok
 1. Pravila ravnanja v pisarnah:
 • Pogosto zračenje 2 x dnevno po 30 minut.
 • Pogosto umivanje rok.
 • Pogosto razkuževanje delovnih površin.

Usmeritve za delo sodelavk in sodelavcev, ki skrbijo za čiščenje:

 1. Najbolj pomembno je čiščenje kljuk in delovnih površin.
 2. Priporočilo, da se 2x dnevno razkužijo vse kljuke v prostorih podjetja, če je možno tudi delovne površine – mize.

Pravila glede sestankov:

 1. Število sestankov, število udeležencev in trajanje sestankov se zmanjša na minimum. Za interno komunikacijo uporabljamo Skype, komunikacija z zunanjimi partnerji se izvaja telefonsko.
 2. Prostori za sestanke morajo biti takšni, da jih je možno prezračiti.
 3. V primeru zbiranja na sestankih se poskrbi za vsaj 1 meter razdalje med stoli.
 4. V primeru daljših sestankov se poskrbi za zračenje (po 1 uri sestanka poskrbeti za temeljito prezračenje prostora).
 5. Organizator sestanka mora v zapisniku zabeležiti, kdo je bil na sestanku prisoten.

Upravljanje in obnašanje na javnih površinah:

 1. Uporaba javnih dvigal zgolj za invalidne osebe (dvigalo je zaprti prostor brez prezračevanja in je zelo nevarno za širjenje virusa)
 2. Sejne sobe, ki nimajo oken, se ne uporablja za sestanke v času nevarnosti širjenja virusa.
 3. Roke se razkužijo pred in po uporabi stranišč. Ključna je higiena rok, ki jo dosežemo s pravilnim umivanjem rok (v vseh straniščih morajo biti delujoči miljniki, napolnjeni z milom).
 4. Potrebno je preveriti centralne prezračevalne naprave (če pride v centralnih napravah za prezračevanje in ogrevanje do mešanja hladnega in toplega zraka, je to nevarno za širjenje virusa; v tem primeru je potrebno poskrbeti, da se sistem trenutno ne uporablja za ogrevanje!

Pravila glede zunanjih obiskovalcev:

 1. V največji možni meri posluževanje Skype video konferenčnih sistemov ali telefonskih konferenc.
 2. Delavci, zaposleni za določen čas, ali občasni zunanji sodelavci (študentje), morajo upoštevati enaka pravila kot delavci, zaposleni za nedoločen čas.
 3. Popolna prepoved obiskovanja proizvodnih prostorov s strani zunanjih obiskovalcev.
 4. Prepoved obiskovanja ostalih prostorov s strani zunanjih obiskovalcev, v primeru izjeme mora takšen obisk potrditi Odbor za nadzor in morebitno preprečevanje širitve epidemije.

V primeru potrditve obiska je potrebno izvesti točki 5. in 6.

 1. Zdravstveno stanje obiskovalcev, kot tudi podatek, ali so bili v zadnjem mesecu dni na katerem od območij epidemije korona virusa ali pa v zadnjem mesecu dni v stiku z okuženo osebo, je treba vnaprej preveriti (pred prihodom obiskovalca).
 2. Pred vstopom obiskovalca se na vsakem vhodu izmeri telesno temperaturo in naredi zabeležko o obisku, ki vsebuje: ime, spol, identifikacijsko številko, ali obstaja visoka pojavnost korona virusa na območju, od koder obiskovalec prihaja, ali je bil v stiku z obolelimi itd. Vsak obiskovalec mora dobiti zaščitno masko.
 3. Pred skladiščno proizvodne prostore se izobesi obvestilo, da šoferji, ki dovažajo in prevzemajo blago iz skladišča pozvonijo in počakajo na nadaljnja navodila. Šofer v nobenem primeru ne sme vstopiti v proizvodno skladiščne prostore, v kolikor je možno počaka v svojem vozilu. Osebje, vključeno v razkladanje in nakladanje, mora po postopku upoštevati ustrezno higieno rok.
 4. Odgovorna oseba, ki mora poskrbeti za informiranje strank o nujnem ravnanju in režimu glede vstopa v podjetje, je vodja oddelka, ki ga obiskovalec obiskuje.

Pravila glede službenih poti:

 1. Prepoved službenih potovanj na območja resne epidemične ogroženosti.
 2. Prepoved službenih potovanj v Italijo, Francijo, Nemčijo, Španijo, Avstrijo ter druge evropske države, ki se soočajo z izbruhom virusa. Seznam držav se spremlja in dopolnjuje sproti.
 3. Dodatno so prepovedana vsa druga službena potovanja do preklica. Če so potovanja nujna in bi njihova odpoved lahko povzročila resno gospodarsko škodo, jih mora odobriti Odbor za nadzor.
 4. Vsem zaposlenim (vključno z družinskimi člani), ki imajo zasebne načrte glede potovanj v tujino, zaradi njihove varnosti odsvetujemo potovanja.