Koencim Q10 ima v telesu zelo pomembno vlogo in je nujno potreben za življenje. Njegova vloga je povezana z njegovo lastnostjo, da v telesu neprestano prehaja med ubikinonsko (oksidirano) in ubikinolno (reducirano) obliko. Človeško telo Q10 večinoma proizvaja samo, deloma pa ga zaužijemo tudi s hrano. Študije kažejo, da se koncentracije Q10 v srčni mišici in nekaterih drugih najaktivnejših telesnih organih s staranjem zmanjšujejo. Q10 je zato predmet številnih znanstvenih raziskav, mnoge pa nakazujejo na njegove ugodne vplive na zdravje. Največ dokazov je sicer zbranih na področju zdravja srca in ožilja.

Ključni problem dodajanja koencima Q10 predstavlja njegova nizka biorazpoložljivost, do katere pride predvsem zaradi njegove maščobotopnosti. Da bi rešili ta problem, so že pred več kot desetletjem raziskovalci na Kemijskem inštitutu v Ljubljani razvili posebno vodotopno obliko koencima Q10 (kasneje poimenovano Q10Vital®), za kar je raziskovalna skupina prejela več nagrad. S kliničnimi raziskavami je bilo ugotovljeno, da je biološka razpoložljivost te vodotopne oblike Q10 bistveno izboljšana, trženje izuma pa smo prevzeli v slovenskem podjetju Valens.

S tremi primerjalmimi kliničnimi študijami smo v preteklosti že dokazali 4-krat boljšo biorazpoložljivost vodotopne oblike koencima Q10 – Q10Vital®. 

REZULTATI ZADNJE RAZISKAVE

Dodajanje Q10 se v praksi pogosto priporoča tudi starejšim odraslim, a doslej na tej populaciji ni bilo narejenih dosti raziskav in je zato na voljo malo podatkov. Prav glede učinkovitosti dodajanja koencima Q10 pri starejših odraslih je razširjenih tudi več mitov, ki še nikoli niso bili klinično preverjeni. Eden od takšnih mitov je, da naj bi se s starostjo zmanjševala učinkovitost pretvorbe iz ubikinona v ubikinol v krvi. Ta vprašanja so bila tudi predmet raziskave na Inštitutu za nutricionistiko, ki jo je omogočilo podjetje Valens. V njej smo poleg vodotopnega koencima Q10 (v sirupu Quvital® Q10 *) testirali še običajni koencim Q10 – ubikinon v kapsulah in ubikinol v kapsulah.

1. Q10Vital® se odlično absorbira tudi pri starejših odraslih – raziskava je pokazala izboljšano biorazpoložljivost vodotopne oblike koencima Q10 – tudi pri starejših odraslih, za katere velja, da imajo oteženo absorpcijo hranil v prebavilih.

2. Absorpcija je boljša tudi v primerjavi z ubikinolnimi kapsulami – v primerjavi z ubikinolnimi kapsulami z izboljšano absorpcijo je bila biorazpoložljivost oblike Q10Vital® 1,5-krat boljša, vendar razlika ni dosegla statistične značilnosti.

3. Ne glede na zaužito obliko koencim Q10 v kri pride v reducirani obliki – po zaužitju vseh testiranih formulacij, tako z ubikinonom kot z ubikinolom, se je koencim Q10 v krvi pojavil pretežno v reducirani obliki. Med tremi testiranimi oblikami tudi ni bilo pomembnih razlik glede deleža reducirane oblike (ubikinola) v plazmi. Povprečni delež ubikinola v plazmi po zaužitju vodotopne oblike ubikinona je bil 90%, po zaužitju kapsul z ubikinolom pa 89 %.

Ugotovili smo, da je biološka dostopnost vodotopne oblike Q10Vital® pri starejših odraslih bistveno izboljšana. Hkrati smo ugotovili, da se je po zaužitju koencima Q10 le-ta v plazmi pojavil pretežno v ubikinolni obliki, ne glede na obliko zaužitega koencima Q10. To pomeni, da tudi pri starejših odraslih koencim Q10 nemoteno prehaja med obema oblikama. Presenetljivo je bil povprečni delež ubikinolne oblike v plazmi celo nekoliko višji po zaužitju sirupa Quvital® z vodotopno ubikinonsko obliko, kot po zaužitju kapsul z ubikinolom. Razlika sicer ni bila statistično značilna.

Preliminarni rezultati raziskave so bili pod naslovom »Single-dose comparative bioavailability study of three Coenzyme Q10 formulations in healthy older adults« prvič javno predstavljeni na mednarodni konferenci Nutrients 2019 – Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease (september 2019). Znanstveni članek je bil objavljen marca 2020 v reviji Nutrients.
Izsledek raziskave je objavljen tudi na spletni strani Inštituta za nutricionistiko.