Vse več indikatorjev kaže, da je pomanjkanje vitamina D v jesensko-zimskem obdobju pri splošni populaciji velik problem. Podjetje Valens se je zato odločilo za sodelovanje pri nacionalni raziskavi v okviru državnega projekta, kjer se je ugotavljala splošna preskrbljenost in učinkovitost prehranskih dopolnil z vitaminom D3 v obliki holekalciferola, ki ga vsebujejo tudi naša ustna pršila.

Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali dodajanje 1000 IU vitamina D prispeva k zadostnemu povečanju koncentracije vitamina D v krvi. Raziskava se je izvajala v jesensko-zimskem obdobju, ki se je glede na rezultate izkazalo za primerno. V raziskavo sta bili vključeni dve naši pršili: Valens D-natur na oljni in Valens D 1000 na vodni osnovi. Vsi udeleženci so uživali 1000 IU vitamina D3 dnevno.

 

Rezultati raziskave

1. Raziskava je pri večini udeležencev pokazala, da dodajanje 1000 IU vitamina D po 8 tednih prispeva k osnovni preskrbljenosti z vitaminom D (min. 20 µg/L), za doseganje optimalne preskrbljenosti (min. 30 µg/L) pa bi večina udeležencev potrebovala višji odmerek, ali pa bi z dodajanjem morali začeti že pred začetkom zime.

2. Rezultati raziskave so potrdili tudi, da problem pomanjkanja vitamina D v jesensko-zimskem obdobju vsekakor obstaja. Kar 21% udeležencev je imelo hujše pomanjkanje vitamina D (<12 µg/L), zato smo jih iz raziskave izključili, kontrolni skupini (t. j. placebo skupina, ki v tem obdobju ni uživala nobenega izdelka z vitaminom D) pa se je povprečna koncentracija vitamina D od januarja do marca še znižala (iz 16±1 µg/L na 14±1 µg/L).

Preliminarni rezultati raziskave so bili prvič javno predstavljeni na mednarodni konferenci Nutrients 2019 – Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease (25.-27. september 2019), v reviji Nutrients pa je bil objavljen tudi znanstveni članek.