Politika zasebnosti

izdaja: 1., veljavna od 19. 12. 2023

V podjetju Valens Int. d.o.o. kot upravljalec vaših osebnih podatkov varstvo in zasebnost obravnavamo resno in odgovorno, zato vaše podatke skrbno varujemo. Zavezujemo se k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP in drugimi veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Vaša zasebnost je pri uporabi spletne strani Valens.si vedno zaščitena.

Podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je evropska zakonodaja (Uredba (EU) 2016/697 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba ali GDPR), veljavna slovenska zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07)) in druga zakonodaja, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

V Politiki zasebnosti je za posameznike opisan način, kako naša družba kot upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi v nadaljevanju opisanih pravnih podlag.

1. Opredelitev pojmov in vrsta podatkov, ki jih hranimo 

 • Upravljavec tega spletnega mesta in osebnih podatkov je podjetje Valens Int. d.o.o.

Vsi osebni podatki se zbirajo samo, če jih prostovoljno delite z nami. Podatke zbiramo na več načinov:

 • z nakupom v spletni trgovini Valens
 • s prijavo na e-novice
 • z registracijo v spletno trgovino Valens
 • z obiskom naših spletnih strani (piškotki)

Ti podatki vključujejo:

 • ime in priimek,
 • e-poštni naslov,
 • kontaktni telefon,
 • primarni naslov in naslove za dostavo,
 • geslo za zagotovitev varnosti uporabe naših storitev,
 • PayPal račun ali številko kreditne kartice, s katero je bil opravljeno spletno naročilo
 • čas in datum registracije,
 • arhiv komunikacije z Valensom,
 • ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino.

2. Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Valens navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom. Osebne podatke vedno obdelujemo na pravni podlagi, kot to določa Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, in sicer na podlagi privolitve, sklepanja ali izvajanja pogodb in zakonitih interesov upravljavca in tretjih oseb.

V kolikor podate izrecno soglasje s prijavo na e-novice, bomo vaše podatke obdelovali tudi za namene trženjskih aktivnosti. Uporabnik v tem primeru dovoljuje podjetju Valens Int. d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe izdelkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja Valens ter povezanih poslovnih subjektov.

3. Obdelava in hramba podatkov 

Navedene podatke lahko podjetje Valens Int. d.o.o. in pogodbeni obdelovalec obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

4. Uporabniki osebnih podatkov

Upravljalec lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju: »pogodbeni obdelovalci«) za namene podpore, analize in stalnega izboljševanja naših storitev, obdelave plačil ali dostavo naročil. Pogodbeni obdelovalci imajo odstop le do tistih osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujejo za zagotovitev storitev, ki jih opravljajo za nas in samo za namene izvajanja teh nalog v našem imenu in jih ne smejo uporabljati za noben drug namen. Vaše osebne podatke lahko  posredujemo tretjim osebam kot so policija, tožilstvo, sodišče in drugi pristojni državni organi znotraj Republike Slovenije ali zunaj nje, v kolikor presodimo, da je tako posredovanje potrebno in zahtevano z zakonom, vključno za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo državnim organom tudi kadar je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v sodnem postopku ali v upravnem ali izvensodnem postopku. varovati vaše osebne podatke na enak način kot Valens Int. d.o.o.

5. Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-poštnega naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (provtivirusno) zaščito svojega računalnika. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

6. Pravice uporabnikov

6.1. Pravica dostopa do podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da Valens Int. d.o.o. potrdi hrambo in obdelavo osebnih podatkov. Na podlagi takšne zahteve mu omogoči dostop do osebnih podatkov ter poda nekatere informacije v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov, npr. namen obdelave, vrste osebnih podatkov, uporabniki, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, obdobje hrambe podatkov ipd.

Upravljalec bo ob izpolnitvi pogojev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov posamezniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočil vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave.

6.2. Pravica do popravka

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljalec omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim oz. dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov.

6.3. Pravica do izbrisa

Posameznik lahko v določenih primerih iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov zahteva, da mu upravljalec omogoči izbris njegovih osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe).

6.4. Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati, da upravljalec omeji obdelavo, kadar velja eden od naslednjih primerov:

 • če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov
 • ko je obdelava nezakonita in uporabnik nasprotuje izbrisu ter zahteva omejitev uporabe
 • ko upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, vendar jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

6.5. Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da mu upravljalec posreduje osebne podatke v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

6.6. Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, kadar upravljalec osebne podatke obdeluje:

 • za opravljanje nalog v javnem interesu,
 • pri opravljanju javne oblasti ali
 • kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov.

Upravljalec bo prenehal obdelovati te osebne podatke, razen če presodi, da ima utemeljene in legitimne razloge za nadaljevanje obdelave ali če je obdelava potrebna iz pravnih razlogov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja. V tem primeru upravljalec preneha z obdelovanjem osebnih podatkov posameznika v namen neposrednega trženja.

6.7. Pravica do preklica soglasja

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svojo privolitev kadar koli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

6.8. Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo Informacijskemu pooblaščenec Republike Slovenije, v kolikor meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

6.9. Pravica do sodnega varstva

Posameznik, ki meni, da upravljavec ali obdelovalec iz javnega ali zasebnega sektorja krši njegove pravice, določene s Splošno uredbo ali z zakoni, ki urejajo obdelavo ali varstvo osebnih podatkov, lahko zahteva sodno varstvo svojih pravic ves čas trajanja kršitve, brez predhodnega uveljavljanja pravic po drugih določbah ZVOP-2 ali uporabe drugih pravnih sredstev.

 

Stik z upravljalcem in/ali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko vzpostavite preko navedenih kontaktov. Vsa vaša morebitna vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, zaupnostjo vaših osebnih podatkov, načinom obdelave ali vašim uveljavljanjem pravic v zvezi z osebnimi podatki, bodo naslovljena s strani odgovorne osebe upravljalca in/ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.