Študije in raziskave

Vplivi kombinacije vodotopnega koencima Q10 in kolagena na kožo

Valens Kolagen Premium

Zaradi daljšanja pričakovane življenjske dobe se vse več pozornosti posveča premagovanju izzivov, povezanih s staranjem. Ker se prvi vidni znaki staranja odražajo na koži, stroka veliko pozornosti namenja metodam in prijemom za zmanjšanje teh znakov. Koža je kompleksen organ in prvi obrambni mehanizem, ki ščiti naše telo pred zunanjimi vplivi, hkrati pa se na njej odraža tudi notranje stanje telesa. Genetika, prehranjevanje ter razni okoljski dejavniki, kot so izpostavljenost sončnim žarkom, kajenje, pomanjkanje spanja in onesnaženost okolja, imajo največji vpliv na izražanje starostnih sprememb na koži, predvsem zaradi povečanja prostih radikalov in upadanja ravni telesu lastnega kolagena. Izsledki preteklih raziskav so že pokazali dobre rezultate uživanja različnih prehranskih dopolnil s koencimom Q10 ali kolagenom na koži, doslej še neraziskana pa je bila kombinacija obeh omenjenih sestavin. Zato smo se v Valensu odločili za izvedbo nove študije, s katero smo dokazali pozitivne učinke dodajanja prehranskega dopolnila s kombinacijo vodotopnega koencima Q10 in ribjega kolagena.

Cilj: Raziskati vpliv tekočega prehranskega dopolnila s kombinacijo vodotopne oblike koencima Q10 (Q10Vital®) in kolagenskih peptidov na strukturo kože, gladkost, izraženost gub in ostale parametre kože.

Metoda: Randomizirana, dvojno slepa in s placebom kontrolirana študija je vključevala 34 zdravih žensk, starih med 40 in 65 let, ki niso uživale drugih prehranskih dopolnil. 12 tednov so prejemale 10 ml tekočega prehranskega dopolnila dnevno. Testna skupina je prejemala sirup s 4000 mg hidroliziranega ribjega kolagena, 50 mg vodotopne oblike koencima Q10 z izboljšano biorazpoložljivostjo (Q10Vital®), 80 mg vitamina C, 920 µg vitamina A in 150 µg biotina. Placebo skupina je prejemala obarvan sirup z okusom brez aktivnih sestavin. Meritve so bile izvedene po 12 tednih rednega uživanja, raziskavo pa je uspešno zaključilo 31 sodelujočih.

Izdelek, vključen v raziskavo: Valens Kolagen Premium - tekoče prehransko dopolnilo s koencimom Q10 z izboljšano biorazpoložljivostjo (Q10Vital®), hidroliziranim ribjim kolagenom, vitaminom C, vitaminom A in biotinom.

1. Višja gostota usnjice*. Po 12 tednih dodajanja tekočine Valens Kolagen Premium se je gostota usnjice pomembno zvišala tako v primerjavi s placebo skupino kot tudi v primerjavi z izhodiščnimi meritvami. Gostota usnjice je v največji meri povezana s količino kolagena in elastina, a so tokratni rezultati skoraj dvakrat boljši, če jih primerjamo z rezultati ene od preteklih študij z višjim odmerkom kolagena (10 mg/dan) brez koencima Q10. To kaže na sinergistično delovanje koencima Q10 in kolagena.

*Usnjica ali dermis je srednji, najdebelejši in najmočnejši sloj kože, katerega pomemben del je tudi kolagen. Tam se kolagen tudi tvori.

Graf 1: Med testno in placebo skupino v začetku študije (pred zaužitjem – T0) ni bilo razlik v gostoti usnjice. Redno uživanje tekočine Valens Kolagen Pemium v testni skupini za 12 tednov (T12) je vodilo v izboljšanje gostote usnjice, medtem ko v placebo skupini ni bilo sprememb v istem časovnem obdobju.

2. Zmanjšanje deleža površine gub na periorbitalnem** področju. Po 12 tednih uživanja tekočine Valens Kolagen Premium je bil delež površine gub na periorbitalnem področju bistveno nižji. Na začetku študije med testno in placebo skupino ni bilo razlik.

*Periorbitalno področje je del obraza okoli oči.

3. Zmanjšanje skupne ocene gub. Z ekspertno oceno izraženosti različnih tipov gub na različnih obraznih predelih je bila izračunana skupna ocena gub. Pri testni skupini, ki je uživala Valens Kolagen Premium, je bila po 12 tednih bistveno nižja, pri placebo skupini pa ni bilo razlike v primerjavi z začetnim stanjem.

 

 

Graf 2: V izhodišču (T0) ni bilo razlik med testno in placebo skupino. 12-tedensko uživanje testnega produkta (T12) je vodilo v zmanjšanje deleža gub na periorbitalnem področju.

4. Pomembno izboljšanje gladkosti kože. V testni skupini se je gladkost kože znatno izboljšala, medtem ko se je v placebo skupini še nekoliko poslabšala. Izboljšanje izraženosti mikroreliefnih linij je bilo v testni skupini opazno v primerjavi z začetnim stanjem, vendar ne statistično pomembno v primerjavi s placebo skupino.

 

 

Graf 3: Relativna sprememba skupne ocene gub po 12 tednih (T12) za testno in placebo skupino v primerjavi z izhodiščem (T0).

Znanstveni članek je bil objavljen 27. februarja v reviji Nutrients 2020.