Prezentacije za strokovno javnost

Za naše izdelke* si lahko ogledate strokovne predstavitve v pdf. formatu. Vsi dokumenti so namenjeni izključno strokovni javnosti in niso primerni za distribucijo. Ponujajo pa glavne informacije o naših izdelkih in njihovih učinkovinah. 

*Stran je še v delu, zato je trenutno na voljo omejeno število predstavitev.